18/11/2015

Tjänster

Wagfors ”Core 5” – Fem steg till ökad lönsamhet

 • KRAVSPECIFIKATION
  Vi hjälper dig att ta fram en kravspecifikation eller utveckla den du har idag.
 • NY- & VIDAREUTVECKLING
  Våra ingenjörstjänster inkluderar idéutveckling, hårdvara och mjukvara. Alla designsteg till färdigförpackad produkt.
 • CERTIFIERING
  Tredjepartscertifiering till konkurrenskraftiga priser.
 • INKÖP
  Vi har över 30 års erfarenhet av kvalitetssäkrade komponentinköp med just in time leveranser.
 • PRODUKTION
  Vår produktionskapacitet går från 50 – 100000+ enheter i månaden och produktion enl. Medical ISO 13485

Wagfors Core 5