Utveckling av elektroniska produkter

Utveckling av elektroniska produkter. Wagfors har under många år utvecklat egna produkter såsom växelriktare, nödljus, invertrar, kontrollsystem, belysningar och LED-lösningar. Utvecklingsarbetet har i många fall varit tekniskt utmanande då en hög funktionssäkerhet på installationer i krävande miljöer skall säkerställas. Våra nuvarande kunder kommer från en mängd olika områden såsom fordonsindustrin, tågoperatörer, byggindustrin, belysningsindustrin, marinen, vattenrening … Fortsätt läsa Utveckling av elektroniska produkter