18/11/2015

Utveckling av elektroniska produkter

Utveckling av elektroniska produkter.

Wagfors har under många år utvecklat egna produkter såsom växelriktare, nödljus, invertrar, kontrollsystem, belysningar och LED-lösningar. Utvecklingsarbetet har i många fall varit tekniskt utmanande då en hög funktionssäkerhet på installationer i krävande miljöer skall säkerställas. Våra nuvarande kunder kommer från en mängd olika områden såsom fordonsindustrin, tågoperatörer, byggindustrin, belysningsindustrin, marinen, vattenrening etc.

Vår kompetens inom produktutveckling är:

 • Teknisk specifikation
 • Hårdvarudesign
 • Mjukvaruutveckling Assembler, C/C++
 • Prototypframtagning
 • Funktionstestning
 • EMC och LVD testning
 • Produktionsanpassning
 • CE märkning
 • TCF
 • Dokumentation
 • MTBF beräkning

Vi tar nu ytterligare ett steg framåt och erbjuder både befintliga och nya kunder våra utvecklingstjänster.
I samband med detta kommer vi att stärka och utveckla vårt R&D team.

Vi har även påbörjat ett samarbete med Jelmtech Produktutveckling AB vilka har en lång erfarenhet av produktutveckling och bred kompetens inom konstruktion. Detta samarbete gör oss till en komplett partner för projekt som innehåller elektronik, programmering, mekanik, produktionsanpassning samt design. Våra uppdrag är helhetsåtaganden vilket innebär att vi även utför tester och tredjepartscertifieringar.

Vi har även möjlighet att erbjuda snabba leveranser av prototyper då vi har tillgång till 3D printer vilket möjliggör att ni på ett tidigt stadium i projektet kan verifiera en mekanisk lösning eller utvärdera en design.

Vi jobbar idag med två affärsmodeller av utvecklingsprojekt:

 1. Produktutveckling: I denna modell ingår enbart utveckling enligt överenskommelse/specifikation samt fullständig dokumentation. En s.k. TCF (Technical Construction File) kommer efter projektets avslutning att överlämnas till kunden. Om kunden så önskar kan vi även ombesörja att produkten testas och provas av behörigt organ för officiell certifiering.
 2. Produktutveckling med produktion: I denna modell ingår allt ovan men också att Wagfors åtar sig att producera produkten. Beroende på typ av produkt och antal/order så kommer vi att använda en sub-contractor där produkten optimeras avseende både kostnad och logistik.

Har ni en produkt eller ett projekt ni skulle vilja diskutera, ta kontakt med oss för ett förutsättningslöst möte om vad Wagfors kan tillföra.

Referenser