18/11/2015

Nödbelysning

 

När behövs nödbelysning och hänvisningsbelysning?

Kontor, skola, industri, restauranger, butik, samlingslokaler, öppna ytor, flerbostadshus, hotell,
vårdmiljöer, garage, parkeringshus etc.

Syftet med nödbelysning är att man skall kunna utrymma en lokal eller byggnad vid en fara som t.ex. rökutveckling eller brand.
Även ett vanligt strömavbrott kan vara en anledning till utrymning eller ett arbete där nerstängningsprocedurer är en farosituation.
Nödbelysning kan även behövas för att lysa upp brandbekämpningsutrustning som brandsläckare eller första hjälpen-utrustning.

Det behövs en bra nödbelysningsanläggning för att människor ska känna sig trygga.
Vid en utrymningssituation är det viktigt att det finns tillräckligt med ljus i lokalen så att ingen kommer till skada vid utrymningen.
Armaturerna ska vara placerade så att en säker utrymning kan ske och att man kan upptäcka hinder längs utrymningsvägen.
I affärslokaler bidrar en bra nödbelysning till färre stölder vid ett strömavbrott.

I vissa fall har nödbelysningen också funktionen att säkerställa att tillräckligt ljus finns vid strömbortfall så att den normala
verksamheten kan fortsätta i stort sett oförändrat.

Några saker att tänka på!

Utrymningsvägar med en maximal bredd på 2 m ska ha minst 1 lux i centrum av vägen.
Nivåskillnader som tex. trappa ska vara upplyst med 5 lux på varje steg samt 1 lux på vilplanen.
Drift och skötselutrymmen ska ha en nödbelysning som motsvara minst 10% av normalbelysningen, dock lägst 15 lux.
Brandbekämpningsutrustning ska belysas med 5 lux.
För öppna ytor, 60 m2 eller mindre där många människor uppehåller sig gäller 0,5 lux över hela ytan.
Frys- och kylrum ska alltid har två armaturer för ökad säkerhet. Minimum 1 lux för golvyta.

För mer ingående information hänvisar vi till
FSN´s Projektering & Underhåll för Nödbelysning

Vid behov utför vi ljusberäkningar.

 

Wagfors Central Reservkraft för nödbelysning

Strömmen kan gå, men ljuset får inte slockna. Framförallt aldrig i lokaler eller
utrymmen där många människor vistas. Det handlar om säkerhet och trygghet.

Wagfors reservkraftaggregat och nödbelysning uppfyller samtliga normer och 
standarder. Passar i de flesta miljöer tack vare den enkla och lättanpassade designen.

Reservkraftaggregaten finns i två huvudutföranden:
PowerLine 6000 digital – används vid större effektbehov. 1 timmes nöddrift.
Wagfors reservkraft och nödbelysning många fördelar vilket behov ni än har.

Några exempel för Wagfors system:

De är flexibla:
Armaturer med LED, glödlampor, lysrör eller kompaktlysrör kan fritt blandas i 
samma installation.
 Magnetiska don kan kombineras med HF-don.
 De klarar extrem kyla, värme eller luftfuktighet.
 Underhållsfria batterier VRLA 10-12 års drift.

De är tillförlitliga:
Styrning och övervakning sker via intern MCU.
 Konstruktionen skyddar mot felhantering eller felkoppling.
 Aggregaten larmar och indikerar vid fel.
All relevant data sparas i internt minne.

De ger maximal prestanda:
100 procent ljus under minst en timme vid nöddrift.
 Kontinuerlig övervakning av laddning och temperatur ger optimal kapacitet och livslängd 
på batteri. Batterierna återuppladdas på mindre än 15 timmar.
 Praktiskt taget underhållsfria.
Reservkraft / nödbelysning från Wagfors innebär säkerhet och trygghet.
 Vill du veta mer om Wagfors olika modeller för reservkraft, ring 042-940 50 
eller skicka ett mail så berättar vi mer.

 

ETAP´s Centrala nödbelysning

ETAP CBS system finner du här

Vill du veta mer om ETAP olika modeller för reservkraft, ring 042-940 50 
eller skicka ett mail så berättar vi mer.