29/11/2015

Kvalitet och Miljö

Kvalitet och Miljö är två stora hörnstenar hos Wagfors.

Vi arbetar ständigt med aktiva förbättringar för att säkra en hög kvalitetsnivå och minska miljöpåverkan, både vad gäller  våra produkter och vår service.
Vårt kvalitet- och miljöledningssystem är certifierat av DNV i enlighet med ISO 9001 och ISO 14001.
Wagfors Code of Conduct är de samlade etiska riktlinjer som ska säkerställa ett ansvarsfullt agerande hos såväl Wagfors medarbetare som hos leverantörer och samarbetspartners.