29/11/2015

Referenser

Referenser för Wagfors CPS enheter

Wagfors har sedan mitten av sextiotalet levererat olika slags nödljusenheter till såväl den svenska som
den utländska marknaden. Genom att sätta kvalitet och säkerhet i centrum befäster vi vårt goda rykte
som en leverantör med stort tekniskt kunnande och produkter med hög tillförlitlighet.
Sydpolen

Nödbelysning är en fråga om tillförlitlighet. Vissa installationer medför speciellt utsatta förhållanden som
på Sydpolen, där Wagfors nödljusenhet installerats i en forskningsstation.
Frankfurt flygplats

Dockningsstationer på Frankfurts flygplats säkrar trygghet för passagerarna bl. a. genom att använda
reservkraft för nödbelysning från Wagfors.
Flygledartornet Arlanda

Wagfors var leverantör av reservkraftaggregat till flygledartornet på Arlanda flygplats, Stockholm.
Chalmers Tekniska Högskola nya renrum

Wagfors har även levererat ett flertal aggregat till Chalmers Tekniska Högskola.
Clarion Hotel

Wagfors var en av de leverantörer som klarade av att leverera produkter som uppfyllde de höga krav
på kvalitet och tillförlitlighet som ställdes då Clarion Hotel byggdes i Stockholm.
Halmstads arena

Wagfors har levererat samtliga reservkraftaggregat till Halmstads nya arena.
Louis De Geer konsert & kongresscenter i Norrköping

Även här har Wagfors fått förtroendet att leverera samtliga reservkraftsaggregat.

ICA Centrallager Långeberga

Wagfors har levererat samtliga reservkraftaggregat till ICAs lager.